Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Farsi (Persian)

فارسی

Ageing, Disability and Home Care چیست؟

Ageing, Disability and Home Care (ADHC) یک اداره دولتی نیو سات ویلز است که از اشخاص زیر حمایت می‌کند:

 • افراد مسن تر
 • کسانی که معلولیت دارند
 • خانواده‌های آنان و اشخاصی که از آنها مراقبت می‌کنند

معلولیت چیست؟

یک نفر در صورتیکه انجام کارهای روزمره برایش دشوار باشد ممکن است معلولیت داشته باشد؛ مثلاً یادگیری، فکر کردن به تمام جوانب و عواقب هر چیز، دیدن، شنیدن، صحبت کردن یا تحرک.

چه حمایتهایی وجود دارد؟

برای اشخاصی که معلولیت دارند، بسته به نیازهایشان، انواع مختلف پشتیبانی موجود است. بعضی نمونه‌های آن عبارتند از پشتیبانی برای:

 • گرفتن اطلاعات و راهنمایی در باره خدماتی که مناسب شما است
 • مشخص کردن آنچه که به آن نیاز دارید و کمک به برنامه ریزی برای زندگی تان
 • زندگی کردن با استقلال بیشتر در خانه خودتان به تنهایی یا با افراد دیگر
 • متوجه شدن در مورد معلولیت فرزندتان و حمایتهایی که در دسترس است
 • یاد گرفتن مهارتهای جدید یرای استخدام و فعالیت‌های جمعی
 • بخشی از جامعه تان بودن
 • آسانتر کردن فعالیت‌های روزمره مثل غذا خوردن، حرکت کردن و حرف زدن
 • گرفتن کمک و وسایلی که به شما کمک می‌کنند
 • داشتن یک تعطیل کوتاه در مدتی که خانواده یا شخص مراقب شما استراحت می‌کنند.

چه کسی پشتیبانی‌ها را ارائه می‌کند؟

بیشتر خدمات پشتیبانی توسط سازمانهایی در جامعه محلی شما ارائه می‌شوند که بودجه آنها را ADHC تامین می‌کند. بعضی از این خدمات توسط اشخاصی که برای ADHC کار می‌کنند ارائه می‌شوند.

تلاش ADHC در جهت کمک به اشخاص معلول و خانواده‌های آنان است تا گزینه‌های بیشتری برای خدمات پشتیبانی که مناسب نیازها و زندگی آنها است داشته باشند.

چگونه می‌توانم اطلاعات بیشتری بگیرم؟

برای اطلاعات بیشتر در باره  کمک برای خود یا خانواده تان به تیم اطلاعات، ارجاع و پذیرش (Information, Referral and Intake team)  در منطقه محلی خودتان تلفن بزنید.

اگر ناشنوا هستید یا ضعف شنوایی یا گفتار دارید، شماره تلفن یک سرویس محلی خود را انتخاب کرده و با ما از طریق National Relay Service تماس بگیرید:

 • استفاده کنندگان از TTY به شماره 677 133 تلفن بزنید و سپس شماره تلفن سرویسی را که انتخاب کرده‌اید درخواست کنید.
 • استفاده کنندگان از Speak and Listen به شماره 727 555 1300 تلفن بزنید و سپس شماره تلفن سرویسی را که انتخاب کرده‌اید درخواست کنید.

اگر به کمک به زبان خودتان نیاز دارید به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی (TIS) شماره 450 131 تلفن بزنید.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

Back to: top | ADHC home page