Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Samoan

Gagana Sāmoa

O lea le Ageing, Disability and Home Care?

Ageing, Disability and Home Care (ADHC) ose matagaluega Malo NSW lea e fesoasoani mo:

 • tagata matutua
 • tagata lē atoatoa malosi
 • o latou aiga poo tagata o vaaia i latou.

O lea le lē atoatoa malosi?

Atonu ose tagata ua maua i le lē atoatoa o le malosi pe afai ua iloa ua faigatā ona ia faia se mea i aso ta’itasi. Mo se faata’ita’iga, a’oa’oga, faaaogāina o le mafaufau e ala i le, vaai, faalogo, tautala poo le fealualua’i.

O a fesoasoani o maua?

E eseese ituaiga fesoasoani o maua mo tagata lē atoatoa malosi e faalagolago i o latou mana’oga. O nisi o faata’ita’iga e aofia ai fesoasoani i le:

 • maua o faamatalaga ma fautuaga e uiga i auaunaga talafeagai mo oe
 • saili mea ete mana’o ai ma fesoasoani ia oe i fuafuaga mo lou soifua
 • atili mafai ai pea ona e nofo to’atasi i lou fale poo le nonofo ma nisi tagata
 • ia malamalama i le lē atoatoa o le malosi o lau tama ma iloa fesoasoani o maua
 • a’oa’o tomai fou mo galuega ma faagaioi i faafiafiaga
 • ia avea ose itutino o lou sosaiete o tagata
 • taumafai e faafaigofie mea e fai i aso taitasi e pei o le ‘ai, fealua’i ma le tautala
 • saili fesoasoani poo mea faigaluega ia e fesoasoani ai mo oe
 • fai sina mapu a’o malōlō lou āiga poo le tagata o vaaia oe.

O ai e faia fesoasoani?

O le tele o fesoasoani e tuuina mai e faalapotopotoga a sosaiete a tagata a lou pitonuu ua faatupeina e le ADHC. O nisi o nei fesoasoani e tuuina mai e tagata o loo faigaluega i le ADHC.

O loo galulue le ADHC e fesoasoani i tagata lē atoatoa malosi ma o latou āiga ia maua le tele o filifiliga e uiga i fesoasoani e talafeagai ma o latou mana’oga ma lo latou soifua.

E mafai faapefea ona ou maua nisi faamatalaga?

Mo nisi faamatalaga e uiga i fesoasoani mo oe poo lou āiga, valaau le vaega o Faamatalaga, Faasinomaga ma le Faauluina (Information, Referral and Intake team) i lou laufanua.

Afai ete tutuli, pe faaletonu lau faalogo pe faaletonu lau tautala, filifili le numera telefoni o auaunaga i lou pitonuu ma faafesoota’i matou e ala i le National Relay Service:

 • O tagata o faaaogā le TTY telefoni 133 677 ma fesili mo le numera telefoni o le auaunaga ua e filifila.
 • O tagata o faaaogā le Speak and Listen telefoni 1300 555 727 ma fesili mo le numera telefoni o le auaunaga ua e filifila.

Afai ete mana’omia se fesoasoani i lau gagana valaau faamolemole le Auaunaga Faaliliuupu ma Faamatalaupu (TIS) i le 131 450.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

Back to: top | ADHC home page