Ageing, Disability & Home Care

 • High contrast version
 • Increase the text size
 • Decrease the text size
 • Print this page

Samoan

Gagana Sāmoa

O lea le Ageing, Disability and Home Care?

Ageing, Disability and Home Care (ADHC) ose matagaluega Malo NSW lea e fesoasoani mo:

 • tagata matutua
 • tagata lē atoatoa malosi
 • o latou aiga poo tagata o vaaia i latou.

O lea le lē atoatoa malosi?

Atonu ose tagata ua maua i le lē atoatoa o le malosi pe afai ua iloa ua faigatā ona ia faia se mea i aso ta’itasi. Mo se faata’ita’iga, a’oa’oga, faaaogāina o le mafaufau e ala i le, vaai, faalogo, tautala poo le fealualua’i.

O a fesoasoani o maua?

E eseese ituaiga fesoasoani o maua mo tagata lē atoatoa malosi e faalagolago i o latou mana’oga. O nisi o faata’ita’iga e aofia ai fesoasoani i le:

 • maua o faamatalaga ma fautuaga e uiga i auaunaga talafeagai mo oe
 • saili mea ete mana’o ai ma fesoasoani ia oe i fuafuaga mo lou soifua
 • atili mafai ai pea ona e nofo to’atasi i lou fale poo le nonofo ma nisi tagata
 • ia malamalama i le lē atoatoa o le malosi o lau tama ma iloa fesoasoani o maua
 • a’oa’o tomai fou mo galuega ma faagaioi i faafiafiaga
 • ia avea ose itutino o lou sosaiete o tagata
 • taumafai e faafaigofie mea e fai i aso taitasi e pei o le ‘ai, fealua’i ma le tautala
 • saili fesoasoani poo mea faigaluega ia e fesoasoani ai mo oe
 • fai sina mapu a’o malōlō lou āiga poo le tagata o vaaia oe.

O ai e faia fesoasoani?

O le tele o fesoasoani e tuuina mai e faalapotopotoga a sosaiete a tagata a lou pitonuu ua faatupeina e le ADHC. O nisi o nei fesoasoani e tuuina mai e tagata o loo faigaluega i le ADHC.

O loo galulue le ADHC e fesoasoani i tagata lē atoatoa malosi ma o latou āiga ia maua le tele o filifiliga e uiga i fesoasoani e talafeagai ma o latou mana’oga ma lo latou soifua.

E mafai faapefea ona ou maua nisi faamatalaga?

Mo nisi faamatalaga e uiga i fesoasoani mo oe poo lou āiga, valaau le vaega o Faamatalaga, Faasinomaga ma le Faauluina (Information, Referral and Intake team) i lou laufanua.

Afai ete tutuli, pe faaletonu lau faalogo pe faaletonu lau tautala, filifili le numera telefoni o auaunaga i lou pitonuu ma faafesoota’i matou e ala i le National Relay Service:

 • O tagata o faaaogā le TTY telefoni 133 677 ma fesili mo le numera telefoni o le auaunaga ua e filifila.
 • O tagata o faaaogā le Speak and Listen telefoni 1300 555 727 ma fesili mo le numera telefoni o le auaunaga ua e filifila.

Afai ete mana’omia se fesoasoani i lau gagana valaau faamolemole le Auaunaga Faaliliuupu ma Faamatalaupu (TIS) i le 131 450.

Display this in English

If you need assistance in a language other than English to understand this information, please call the Translating and Interpreting Service (TIS) on 131 450.

share on facebook share on tweet share on yammershare by email
Back to: top | ADHC home page